Strona Główna / Polityka cookies

 

I WSTĘP

 1. Administratorem serwisów orpea.pl, clinea.pl, rezydencja-dabrowka.pl, ken93.pl i kijowska11.pl (Serwisy) jest ORPEA POLSKA sp. z o.o. (ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa) (Administrator). Kontakt z Administratorem: biuro@orpea.pl.
 2. Zgodnie z treścią art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. ze zm.) Administrator informuje, że Serwisy dla swojego działania wykorzystują:
  • pliki cookies,
  • inne technologie internetowe (takiej jak IndexedDB i Web Storage), działające na tej samej zasadzie co pliki cookies.
 3. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach Serwisów. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 4. Umieszczanie oraz korzystanie z plików cookies oraz innych technologii nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (komputera, smartfona, tableta itp.) i nie powoduje żadnych zmian zarówno w konfiguracji jego urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 5. Celem wykorzystywania przez Serwisy ww. technologii jest:
  • tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania z Serwisów przez użytkowników;
  • dostosowywanie zawartości Serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Serwisów;
  • prezentacja reklam.

II PLIKI COOKIES

 1. W czasie korzystania z Serwisów na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:
  • nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany;
  • wygenerowany unikatowy numer;
  • czas przechowywania pliku.
 2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisach wykorzystywane są oba typy plików.
 3. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżniamy następujące pliki cookie:
  • first-party cookies – pochodzące z Serwisów, w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę, która należy do Administratora;
  • third-party cookies – umieszczane za pośrednictwem Serwisów przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator.
 4. Ze względu na czas, przez jaki pliki cookie będą umieszczone na urządzeniu użytkownika, wyróżniamy:
  • pliki cookie sesyjne, które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę internetową i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądania;
  • pliki przechowywane znacznie dłużej, usuwane automatycznie przez przeglądarkę po określonym czasie lub manualnie przez użytkownika.
 5. Pliki firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
  • w celu wyświetlania dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych;
  • do badania aktywności anonimowych użytkowników i generowania statystyk na tej podstawie statystyk, które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Serwisów;
  • w celu umożliwienia korzystania z technologii firm zewnętrznych umieszczonych w Serwisach, np. wyświetlanie filmów z serwisu YouTube.

III INNE TECHNOLOGIE

Administrator obok plików cookie korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać określone informacje. Możemy wyróżnić następujące technologie umożliwiające przechowywanie danych:

 • IndexedDB – dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych – domen lub subdomen z których zostały zapisane;
 • Session Storage – magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki;
 • Local Storage – magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce stron WWW użytkownika do czasu ich usunięcia.

IV PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. Administrator korzysta w szczególności, ale nie tylko z usług następujących podmiotów zewnętrznych:
  • Fonticons Inc.
  • Facebook Ireland Ltd.
  • Google LLC;
 2. podmioty posiadają własne polityki prywatności i praktyki dotyczące wykorzystywania technologii internetowych, dlatego w celu lepszego zrozumienia tych zasad, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i polityką cookies każdego z ww. podmiotów.
 3. Dodatkowo w Serwisie znajdują się osadzone przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych podmiotów, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (np. YouTube), mapy (Google Maps), odnośniki do stron zewnętrznych (np. facebook.com). Korzystanie z usług tych podmiotów może powodować przesyłanie za pomocą technologii internetowych informacji do wymienionych podmiotów zewnętrznych.

V POSTĘPOWANIE Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies oraz innych technologii w swojej przeglądarce internetowej, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu lub Serwisów.
 2. Zmiany dokonane w ustawieniach plików cookies w przeglądarce internetowej odnoszą się także do sposobu wykorzystywania innych technologii internetowych.
 3. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki zbierające dane zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 5. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisach, nie chcą, aby pliki cookies, IndexedDB oraz Web Storage pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisach.