Strona Główna / aktualnosci / Realizacja projektów unijnych

Realizacja projektów unijnych

Realizacja projektu: Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych

Miło nam poinformować, że w Orpea Polska sp. z o.o. w oddziale fizjoterapii ambulatoryjnej w placówce OSTROWIA (w Wólce Ostrożeńskiej) oraz w oddziale fizjoterapii ambulatoryjnej w Klinice rehabilitacyjnej Międzylesie
prowadzony jest program pilotażowy Narodowego Funduszu Zdrowia w partnerstwie z Instytutem Medycyny Wsi im. W. Chodźki i Katholische Universität Eichstätt-Ingolstad
w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod nazwą: „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”
POWR.04.03.00-IP.07-00-003/19

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Miło nam poinformować, że w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowanego z Europejskich Funduszy Społecznych ORPEA Polska sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o powierzenie grantu (Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020).

Dzięki podpisanej umowie ORPEA Polska pozyskała środki finansowe na:

  • wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też pracowały tylko w jednym miejscu
  • dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.

CELE I PLANOWANE EFEKTY projektu PO WER

Realizacja projektu ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1 300 podmiotów w całej Polsce. Pula środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla ww. grup zawodowych wynosi ok. 230 mln PLN, a na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych ok. 20 mln PLN.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ GRANTU WYNIKAJĄCA Z UMOWY POMIĘDZY NFZ A ORPEA POLSKA SP. Z O.O.  TO 878 316,32 PLN, W TYM:

  • na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracowników: 796 352,34 PLN
  • na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu: 81 863,98 PLN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Miło nam poinformować, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizujemy projekt pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usług typu e-zdrowie w MEDI-system Sp. z o. o.”
Projekt MEDI-system (wcześniejsza nazwa spółki) dotyczy cyfryzacji naszych placówek leczniczych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych w Umowie z NFZ.

Link do portalu dla Pacjenta tutaj.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa systemu informatycznego wspierającego działania medyczne i objęcie nim wszystkich placówek Spółki zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

CELE PROJEKTU

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych – wdrożenie elektronicznych usług w zakresie e-zdrowie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Realizacja inwestycji pozwoli na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udostępnienie usług typu e-zdrowie:

e-Rejestracja,
e-Powiadomienia,
e-Wyniki/e-Dokumentacja,
e- Kontrahent,
e-Konsultacje,
e-Wywiad,
e-Recepty,
e-Płatności
e-Skierowanie,
portal Szpitala Pacjenta i Lekarza
Jednym z głównych założeń projektu jest ograniczenie papierowego obiegu dokumentów oraz włączenie do procesów posługiwania się informacją w postaci elektronicznej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 498 930,89 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 963 613,42 PLN

 

Realizacja projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Miło nam poinformować, że w ramach drugiej edycji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowanego z Europejskich Funduszy Społecznych ORPEA Polska Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o powierzenie grantu (Program Operacyjny Wiedza- Edukacja-Rozwój 2014-2020).

Dzięki podpisanej umowie, ORPEA Polska pozyskała środki finansowe na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla personelu Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w tym pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które ze względów bezpieczeństwa i zmniejszania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy (w placówce ORPEA) lub kontynuowały pracę w jednym miejscu.

Wartość grantu wynikająca z umowy między NFZ a ORPEA Polska wynosi 755 231 zł

CELE I PLANOWANE EFEKTY projektu PO WER

Realizacja projektu ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów. Pula środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla ww. grup zawodowych wynosi ok. 230 mln PLN, a na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych ok. 20 mln PLN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Miło nam poinformować, że w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowanego z Europejskich Funduszy Społecznych ORPEA Polska sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o powierzenie grantu (Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020).

Dzięki podpisanej umowie ORPEA Polska pozyskała środki finansowe na:

  • wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, osób sprzątających lub osób kuchenkowych, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też pracowały tylko w jednym miejscu
  • dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych.

CELE I PLANOWANE EFEKTY projektu PO WER

Realizacja projektu ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1 300 podmiotów w całej Polsce. Pula środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla ww. grup zawodowych wynosi ok. 230 mln PLN, a na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych ok. 20 mln PLN.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ GRANTU WYNIKAJĄCA Z UMOWY POMIĘDZY NFZ A ORPEA POLSKA SP. Z O.O.  TO 878 316,32 PLN, W TYM:

  • na wypłatę dodatków do wynagrodzenia pracowników: 796 352,34 PLN
  • na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu: 81 863,98 PLN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Miło nam poinformować, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizujemy projekt pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usług typu e-zdrowie w MEDI-system Sp. z o. o.”
Projekt MEDI-system (wcześniejsza nazwa spółki) dotyczy cyfryzacji naszych placówek leczniczych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych w Umowie z NFZ.

Link do portalu dla Pacjenta tutaj.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa systemu informatycznego wspierającego działania medyczne i objęcie nim wszystkich placówek Spółki zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

CELE PROJEKTU

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych – wdrożenie elektronicznych usług w zakresie e-zdrowie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Realizacja inwestycji pozwoli na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udostępnienie usług typu e-zdrowie:

e-Rejestracja,
e-Powiadomienia,
e-Wyniki/e-Dokumentacja,
e- Kontrahent,
e-Konsultacje,
e-Wywiad,
e-Recepty,
e-Płatności
e-Skierowanie,
portal Szpitala Pacjenta i Lekarza
Jednym z głównych założeń projektu jest ograniczenie papierowego obiegu dokumentów oraz włączenie do procesów posługiwania się informacją w postaci elektronicznej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 498 930,89 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 963 613,42 PLN