Strona Główna / R-Gait: robot do reedukacji chodu

R-Gait: robot do reedukacji chodu

Robot pozwala przywrócić umiejętność chodu oraz równowagę i koordynację pacjentom cierpiącym z powodu zaburzeń neurologicznych i urazów ortopedycznych. Urządzenie łączy w sobie innowacyjną zrobotyzowaną platformę treningową oraz najnowszą wiedzę z zakresu neurorehabilitacji. Jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie rehabilitacji na świecie. Poprzez symulację prawidłowego wzorca chodu, R-Gait stopniowo pomaga mózgowi odtworzyć połączenia nerwowe, które zostały przerwane w wyniku urazu lub choroby i nauczyć pacjenta chodzić na nowo.

KORZYŚCI

  • trenuje naturalny wzorzec chodu
  • zapewnia swobodne ruchy miednicy we wszystkich 3 płaszczyznach
  • zwiększa skuteczność terapii poprzez możliwość indywidualnego dostosowania parametrów sesji
  • poprawia świadomość pacjenta, jego zrozumienie procesu rehabilitacji, zaangażowanie oraz motywację
  • umożliwia regulowanie odciążenia pacjenta za pomocą systemu pasów, uprzęży i podnośnika oraz zrobotyzowanych nóg, stopniowo przenosząc ciężar z urządzenia na pacjenta
  • innowacyjny moduł analizy chodu w urządzeniu zapewnia pacjentowi precyzyjne wsparcie w czasie rzeczywistym

TERAPIA

  • umożliwia pacjentom korzystanie z kontrolowanych metod reedukacji chodu na wczesnym etapie procesu rehabilitacji
  • intensywna, kontrolowana oraz bezpieczna terapia chodu dzieci i dorosłych z urazami ortopedycznymi i zaburzeniami neurologicznymi
  • w dynamiczny sposób podąża za procesem rehabilitacji w oparciu o dwa tryby działania: tryb bierny ze zrobotyzowanymi nogami, które inicjują i prowadzą ruch lub tryb aktywny, wykorzystywany w późniejszym etapie rehabilitacji, dający możliwość samodzielnego chodu w odciążeniu lub z pełnym obciążeniem, z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa

R-Gait: robot do reedukacji chodu