Strona Główna / Centaur 3D: robot diagnostyczno-terapeutyczny do trójwymiarowej rehabilitacji

Centaur 3D: robot diagnostyczno-terapeutyczny do trójwymiarowej rehabilitacji

To pierwsze na świecie zrobotyzowane urządzenie diagnostycznoterapeutyczne, które działa we wszystkich wymiarach, pod każdym kątem nachylenia pacjenta. Dzięki unikalnej technologii urządzenie doskonale stymuluje układ mięśniowo-szkieletowy oraz wzmacnia mięśnie głębokie.

Zastosowanie :

 • Diagnostyka i terapia schorzeń kręgosłupa
 • Poprawa równowagi i koordynacji ruchowej (trening grawitacyjny)
 • Zastosowanie wśród pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, sportowców, prewencja bólów kręgosłupa i terapia skolioz
 • CORE STABILITY
 • Diagnostyka deficytów mięśniowych
 • Przejrzyste raportowanie postępów terapii (mechanizm biofeedback)

UNIKALNE CECHY

 • Pierwsze innowacyjne urządzenie kształtujące mięśnie głębokie, dążące do możliwie największej kontroli aktywności i stabilizacji tułowia
 • Terapia redukująca deficyty nerwowo-mięśniowe poprzez aktywację układu sensomotorycznego odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
 • Terapia prewencyjna, zapobiegająca urazom i dolegliwościom bólowym kręgosłupa
 • Identyfikacja nerwowo-mięśniowych dysbalansów odcinka lędźwiowo-krzyżowego i ukierunkowany trening redukujący istniejące dysbalanse i deficyty
 • Inicjacja torowania nerwowo-mięśniowego (PNF)
 • Trening wydolności krążeniowo-oddechowej
 • Wykorzystanie mechanizmu biofeedback
 • Krótki czas trwania jednej sesji zabiegowej (ok. 10 min.)
 • Gotowe protokoły i możliwość tworzenia własnych