Strona Główna / Informacja dla pacjentów NFZ

Informacje dla pacjentów NFZ

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze
Zakłady opiekuńczo-lecznicze Rozwiń opis

Prowadzimy zakłady opiekuńczo-lecznicze (tzw. ZOL) dla osób dorosłych. Pacjent pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia do wysokości 70% swojego dochodu (ale nie więcej niż 250% najniższej emerytury), natomiast NFZ pokrywa koszty leczenia. W ZOL-u realizujemy usługi obejmujące: świadczenia udzielane przez lekarza i pielęgniarkę, rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, świadczenia psychologa, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne i  dietetyczne, a także edukację zdrowotną. W skład świadczeń wchodzi też zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym: kule, laski, trójnogi, czwórnogi, balkoniki, podpórki, wózki inwalidzkie, przedmioty pinonizujące, cewniki, worki na mocz, pieluchomajtki i ich zamienniki, pieluchy anatomiczne i ich zamienniki, rurki tracheostomijne, materace przeciwodleżynowe (w tym zmiennociśnieniowe). W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych zapewniamy nieodpłatnie badania diagnostyczne i leki.

Kto może skorzystać?

Osoba, która w ocenie skalą Barthel (ocena poziomu samodzielności) – dokonanej przed przyjęciem – otrzymała 40 punktów lub mniej. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się osób uzależnionych, z zaawansowaną chorobą nowotworową lub psychiczną.

Lokalizacja

Rezydencja ŚWIĘTA JADWIGA

ANTONINA

DĄBRÓWKA

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k.Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia2@orpea.pl

MARIANNA

Majdan (gm. Wiązowna)
+48 22 888 59 03
marianna@orpea.pl

Potrzebne dokumenty 

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do ZOL

Komplet dokumentów ZOL – część medyczna

Żywienie dojelitowe (w przypadku konieczności kontynuowania takiej formy żywienia)

Wniosek do Sądu Opiekuńczego (w przypadku braku możliwości wyrażenia świadomej zgody pacjenta na pobyt w ZOL)

Zakłady opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów dorosłych oraz dzieci wentylowanych mechanicznie Rozwiń opis

W Ośrodku Wentylacji Respiratorem KONSTANCJA (w podwarszawskiej Bielawie, gm. Konstancin-Jeziorna) opiekujemy się pacjentami, którzy wymagają wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora. To najnowocześniejsza placówka tego typu w Polsce.

Nasze Atuty

 • Największy pozaszpitalny Oddział Wentylacji Respiratorem w Polsce
 • Jedyna placówka w woj. mazowieckim opiekująca się pacjentami wentylowanymi w trybie stacjonarnym i w warunkach domowych
 • Jedyny ośrodek w Polsce przyjmujący dzieci (minimalna masa ciała dziecka 10 kg)
 • Kontrakt z NFZ nieprzerwanie od kilkunastu lat

Naszym największym sukcesem jest umożliwienie naszym podopiecznym prowadzenia aktywnego trybu życia (m.in. telepraca, wycieczki, wydarzenia kulturalno-artystyczne). Od podstaw opracowaliśmy system opieki i terapii, chroniący osoby korzystające z respiratorów przed infekcjami i powikłaniami. W naszej klinice łączymy wiedzę i technologię – najlepsi specjaliści wspierani są przez elektroniczne systemy monitoringu, zaawansowaną klimatyzację, autorski system zbierania wiedzy o stanie pacjenta, a także rozwiązania służące zarządzaniu pracą personelu.

Lokalizacja

Potrzebne dokumenty 

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia do ZOL

Komplet dokumentów ZOL – część medyczna

Karta kwalifikacji do wentylacji respiratorem

Żywienie dojelitowe (w przypadku konieczności kontynuowania takiej formy żywienia)

Wniosek do Sądu Opiekuńczego (w przypadku braku możliwości wyrażenia świadomej zgody pacjenta na pobyt w ZOL)

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa Rozwiń opis

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa jest dedykowana przewlekle chorym somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorym z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Obejmuje świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, przygotowanie osoby chorej i rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, czynności pielęgnacyjne, pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem oraz w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Usługi świadczymy na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka zapewnia wyroby medyczne zgodnie z wyposażeniem nesesera pielęgniarskiego, natomiast osoba objęta opieką, rodzina lub opiekun faktyczny zapewniają środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza. Wizyty pielęgniarskie realizowane są co najmniej 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00, a w soboty i dni ustawowo wolne od pracy tylko w przypadkach medycznie uzasadnionych.

Potrzebne dokumenty 

Karta kwalifikacji do wentylacji respiratorem

Skierowanie – wentylacja w warunkach domowych

Lokalizacje 

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k. Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia2@orpea.pl

Rehabilitacja Lecznicza
Rehabilitacja kardiologiczna Rozwiń opis

Rehabilitacja kardiologiczna jest dedykowana osobom po ostrych zespołach wieńcowych (np. po zawale), plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca.

Kontrakt z NFZ obejmuje następujące świadczenia:

– rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych

– rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym

– rehabilitacja kardiologiczna hybrydowa

W naszej Klinice rehabilitacyjnej Międzylesie w Warszawie świadczymy kompleksowe usługi rehabilitacji kardiologicznej w trzech formach:

 • w ramach pobytu całodobowego (jeśli pacjent musi być pod stałym nadzorem medycznym)
 • w ośrodku dziennym (pacjent przyjeżdża do kliniki na zaplanowane zabiegi rehabilitacyjne)
 • w formie najbardziej nowoczesnej, łączącej pobyt stacjonarny z rehabilitacją w warunkach domowych przy wykorzystaniu telemedycyny

Czas trwania rehabilitacji w warunkach stacjonarnych uzależniony jest od rodzaju rozpoznania głównego oraz rozpoznań współistniejących:

 • rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi – trwa do 5 tygodni bez przerwy, jednak może zostać wydłużona za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę choroby
 • rehabilitacja kardiologiczna kategoria I: trwa do 3 tygodni bez przerwy, ale może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę choroby
 • rehabilitacja kardiologiczna kategoria II: trwa do 2 tygodni bez przerwy, ale może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę choroby

Skierowanie

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej lub rehabilitacyjnej.

Lokalizacje

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie

Fizjoterapia ambulatoryjna Rozwiń opis

W ramach kontraktu z NFZ pacjenci mogą korzystać z usług rehabilitacyjnych w naszych klinikach lub w domu. Na rehabilitację może skierować każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub – w przypadku wady postawy kwalifikującej do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu – lekarz specjalista. W ciągu 30 dni od daty wystawienia, skierowanie należy zarejestrować w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, niezależnie od daty rozpoczęcia rehabilitacji. W przeciwnym razie traci ono ważność.

Lokalizacje

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k. Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia@orpea.pl

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie

Rehabilitacja neurologiczna Rozwiń opis

Rehabilitacja neurologiczna jest dedykowana pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, którzy wymagają kompleksowych zabiegów rehabilitacyjnych i całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych

 • kategoria I: trwa do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących i rozpoczyna bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego/układu nerwowego albo do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących – wtedy rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego/układu nerwowego
 • kategoria II: trwa do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących oraz do 6 tygodni jeśli choroby współistniejące nie występują, rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego/układu nerwowego

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych

 

 • kategoria I: trwa do 9 tygodni bez przerwy; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia układu nerwowego
 • kategoria II: trwa do 6 tygodni bez przerwy; rozpoczyna się bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z placówki, gdzie leczono ostrą fazę uszkodzenia układu nerwowego

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła – odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni. Jest dedykowana pacjentom, którzy są już po rehabilitacji, ale wymagają jej kontynuacji w warunkach stacjonarnych.

Skierowanie

W przypadku osób dorosłych, skierowanie na rehabilitację neurologiczną wszystkich grup i kategorii wystawia: lekarz oddziału lub kliniki anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych lub lekarz poradni specjalistycznej rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

Lokalizacja

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k. Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia@orpea.pl

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym Rozwiń opis

Dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają oni całodobowego nadzoru medycznego.

W ramach finansowania NFZ, rehabilitacja odbywa się w cyklu od 15 do 30 dni zabiegowych, z wyjątkiem osób z obrzękiem limfatycznym, kiedy czas trwania usprawniania wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

SKIEROWANIE na rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku dziennym wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego, lekarz poradni rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej oraz – w przypadku schorzeń przewlekłych – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Lokalizacje

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych Rozwiń opis

Jest dedykowana pacjentom po urazach, operacjach, zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy wymagają rehabilitacji pod całodobowym nadzorem pielęgniarskim. SKIEROWANIE na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – lekarz poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej. W ramach finansowania przez NFZ może trwać do 6 tygodni.

Lokalizacje 

OSTROWIA

Wólka Ostrożeńska (k. Garwolina)
+48 22 888 59 02
ostrowia@orpea.pl

MAZOWIA

Klinika rehabilitacyjna Międzylesie

FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Czy dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie przebywającej w ZOL? Rozwiń opis

Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak długo może trwać rehabilitacja? Rozwiń opis

Czas trwania rehabilitacji zależy m.in. od: jednostki chorobowej, stanu ogólnego pacjenta oraz od postępu procesu rehabilitacji. Po upływie okresu finansowanego przez NFZ oferujemy dalszy pobyt na zasadach komercyjnych.

Kto może skierować do ZOL-u? Rozwiń opis

Pobyt finansowany lub współfinansowany przez NFZ wymaga skierowania wydanego przez lekarza oraz – w niektórych przypadkach – dodatkowych dokumentów. Udostępniamy wzory potrzebnych dokumentów w opcji “do pobrania”. Więcej w punkcie świadczenia pielęgniarsko-opiekuńcze.

Na jaki okres przyznawana jest refundacja pobytu w ZOL przez NFZ ? Rozwiń opis

NFZ przyznaje refundację na podstawie kryteriów medycznych. Decydujący jest stan zdrowia pacjenta. Dla pobytu w ZOL podstawą jest dokonywana regularnie ocena stanu samodzielności pacjenta według skali Barthel.

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń NFZ Rozwiń opis

Uprzejmie informujemy, że ORPEA POLSKA respektuje uprawnienia wynikające z art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.), zgodnie z którym inwalidzi wojenni, wojskowi i kombatanci mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych bez kolejki. Więcej informacji na temat szczególnych uprawnień znajdą Państwo na stronie mazowieckiego oddziału NFZ.