Strona Główna / aktualnosci / NOWE BEZPIECZNE ZASADY PRZYJĘĆ

NOWE BEZPIECZNE ZASADY PRZYJĘĆ

Zasady przyjęć nowych pacjentów i mieszkańców w okresie pandemii COVID-19

PRZYJĘCIA DO DOMU OPIEKI

 • Bezpośrednio ze szpitala, z innych placówek medycznych lub z domu
 • Jeśli był pobrany test RT-PCR w kierunku COVID-19 maksymalnie 72h przed przyjęciem do Domu opieki i jego wynik jest ujemny, pacjent/mieszkaniec jest przyjmowany do Domu opieki (wynik musi być dostarczony do Domu opieki mailem lub faksem)
 • Przyjmowana osoba nie powinna mieć gorączki, kaszlu, duszności, zaburzeń oddychania oraz powinna mieć prawidłową saturację
 • Pacjent nie powinien być w trakcie antybiotykoterapii
 • Jeśli przed przyjęciem do Domu opieki test w kierunku COVID-19 nie został wykonany, Dom opieki wykonuje test RT-PCR w kierunku COVID-19 w dniu przyjęcia, najpóźniej w drugiej dobie pobytu
 • Następnie, każdej osobie w ciągu pierwszych 7-9 dni pobytu w Domu opieki, wykonywany jest kolejny test w kierunku COVID-19 (za test nie płacą pacjenci przyjmowani w ramach NFZ; w przypadku przyjęcia do Domu opieki w formie pełnopłatnej, koszt testu pokrywa rodzina).

W trosce o zdrowie personelu i mieszkańców Domu opieki, przez pierwsze 9 dni nowy mieszkaniec przebywa w strefie o ograniczonym dostępie, gdzie ma pełną, całodobową opiekę dedykowanego personelu. Gdy oba testy, o których mowa powyżej, mają wynik ujemny i nowy mieszkaniec nie ma gorączki, ani objawów ze strony układu oddechowego i pokarmowego, może opuścić strefę kwarantanny i zamieszkać w swoim pokoju.

PRZYJĘCIA Z DOMU – zasady dodatkowe

W przypadku przyjęcia nowego mieszkańca, który przebywa w domu, przeprowadzamy mini-wywiad z rodziną by uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w ciągu ostatnich 14 dni przyszły mieszkaniec:

 • przebywał lub wrócił z obszaru, w którym występuje lokalna transmisja COVID-19
 • przebywał w szpitalu z objawami infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny
 • przebywał w szpitalu w nagłym stanie zagrożenia życia lub zdrowia z objawami niewydolności oddechowej
 • miał bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym)

Jako bliski kontakt należy rozumieć:

 • zamieszkanie z osobą chorą na COVID-19
 • bezpośredni kontakt fizyczny (np. podanie ręki) z osobą, u której stwierdzono COVID-19
 • bezpośredni kontakt z wydzielinami osoby chorej na COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej)
 • przebywanie w bezpośredniej bliskości osoby chorej
 • przebywanie w odległości 2m od osoby chorej na COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w przypadku każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej
 • bycie osobą bliską personelu medycznego lub osoba personelu medycznego sprawowała dotychczas bezpośrednio opiekę nas mieszkańcem

Jeśli na ww. pytania chociaż jedna odpowiedź jest pozytywna (TAK) – przed ostateczną decyzją, co do przyjęcia, Dom opieki kontaktuje się z Dyrektor Medyczną ORPEA Polska.

PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU REHABILITACJI (neurologicznej, kardiologicznej, ogólnoustrojowej) W RAMACH NFZ

 • Bezpośrednio ze szpitala lub z domu
 • Jeśli przed przyjęciem do Oddziału rehabilitacji był wykonany test (RT-PCR) w kierunku COVID-19 przyjmujemy pacjentów jedynie z wynikiem negatywnym (nasza klinika rehabilitacyjna powinna przed przyjęciem otrzymać wynik mailem lub faksem)
 • Przyjmowana osoba nie powinna mieć gorączki, kaszlu, duszności, zaburzeń oddychania oraz powinna mieć prawidłową saturację
 • Pacjent nie powinien być w trakcie antybiotykoterapii
 • Każdemu pacjentowi po 6-7 dniach od przyjęcia wykonujemy nieodpłatnie test PCR w kierunku COVID-19

PROCEDURY PO PRZYJĘCIU

Każdy nowy pacjent/mieszkaniec:

 • odbywa kwarantannę w 1-osobowym pokoju będąc pod opieką dedykowanego personelu (w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 kwarantanna trwa 21 dni)
 • ma mierzoną 2 razy dziennie temperaturę ciała
 • nosi maseczkę chirurgiczną w czasie kontaktu z personelem (nie dotyczy pacjentów/mieszkańców bez kontaktu)
 • ma zapewnione wsparcie psychologiczne i kontakt telefoniczny/przez komunikatory z rodziną

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje i zasady przyjęć zostaną podane podczas rozmowy telefonicznej w danym domu opieki / klinice rehabilitacyjnej Grupy ORPEA.

 

 

 

 

 

Galeria