Strona Główna / aktualnosci / Zapraszamy na konferencję dot. urazów i upadków wśród seniorów

Zapraszamy na konferencję dot. urazów i upadków wśród seniorów

Wraz z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego zapraszamy na bezpłatną konferencję „Profilaktyka urazów i upadków wśród seniorów”.

Data: 23 października 2019 r. (środa), w godzinach 8.30 – 15:00

Miejsce: Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94, Warszawa

Problematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień poruszanych podczas trwania całego projektu „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa”, tj.: analiza epidemiologiczno-demograficzna upadków, ich przyczyny, konsekwencje i sposoby przeciwdziałania, wpływ czynników fizycznych, psychospołecznych na ryzyko upadku, bezpieczne otoczenie seniora, zalecana aktywność fizyczna i dobre przykłady ćwiczeń, a także przykłady dobrych praktyk – programy i organizacje ukierunkowane na seniorów.

O projekcie „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa”:

Projekt skierowany jest do osób po 60. roku życia, ale także dla ich opiekunów, pielęgniarek, pracowników społecznych, architektów, organizatorów opieki medycznej, samorządów, inwestorów. Głównym zadaniem jest prowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych w szczególności do osób starszych oraz ich opiekunów w zakresie tematyki urazów i upadków – czynników predysponujących do ich wystąpienia oraz sposobów prewencji. W ramach działań edukacyjnych poruszana jest także tematyka związana z dostosowywaniem przestrzeni domowej i publicznej w sposób przyjazny osobom starszym.

Materiały powstałe w ramach działania projektu dostępne na: https://www.pzh.gov.pl/projekty-i-programy/

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w konferencji jest bezpłatny
  • Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest rejestracja na stronie internetowej: www.seniorwmiescie.pl lub pod numerem telefonu: 888 000 000
  • Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji oraz szczegółowy program dostępny na stronie wydarzenia: www.seniorwmiescie.pl

ORPEA Polska jest partnerem Konferencji.

 

Galeria