Strona Główna / aktualnosci / W trosce o mieszkańców i pacjentów wprowadzamy zakaz odwiedzin

W trosce o mieszkańców i pacjentów wprowadzamy zakaz odwiedzin

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażenia Coronavirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z rekomendacjami Urzędu Wojewódzkiego, ORPEA Polska wprowadziła zakaz odwiedzin mieszkańców i pacjentów przebywających w naszych placówkach. Chcąc zapewnić rodzinom możliwość kontaktu telefonicznego lub za pomocą komunikatorów z podopiecznymi przebywającymi w naszych domach uruchamiamy w każdej naszej placówce dedykowany dla rodzin numer telefonu.

Uprzejmie informujemy, że:

  • zakaz został wprowadzony w związku z zaleceniem Urzędu Wojewódzkiego
  • podjęte środki ostrożności wynikają z wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, do których dodaliśmy dodatkowe zalecenia celem zwiększenia bezpieczeństwa. Światowe statystyki wskazują, że Coronavirus stanowi szczególne zagrożenie dla osób starszych i/lub przewlekle chorych.Większość mieszkańców i pacjentów naszych placówek to osoby osłabione, w podeszłym wieku. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję by niezwłocznie wdrożyć wszelkie niezbędne środki ostrożności, tak, by móc chronić naszych podopiecznych, a także aby zapobiegać wprowadzeniu wirusa do ich środowiska.

Jesteśmy w pełni świadomi znaczenia więzi rodzinnych łączących rodziny z seniorami, którzy znajdują się pod naszą opieką. Rozumiemy, że proponowane środki ostrożności mogą wydawać się restrykcyjnymi. Jednak, na chwilę obecną, będą one stanowiły najlepszą barierą ochronną dla wszystkich naszych podopiecznych. Zapewniamy, że nasze zespoły są w pełni zmobilizowane, gotowe zapewniać codzienną dostępność, komfort i najlepszą opiekę. Bardzo dziękujemy za okazane zrozumienie. Zadbamy o to, by zapewnić rzetelną i regularną komunikację każdej rodzinie, przestrzegając zasad przejrzystości informacji, poszanowania prywatnych relacji i komfortu każdej ze stron.

Zalecane środki ostrożności będą ulegać modyfikacjom, w zależności od informacji otrzymywanych od organów administracji rządowej (rozwój lub regres epidemii).

Dziękujemy za zrozumienie.

Galeria