Strona Główna / aktualnosci / Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

Miło nam poinformować, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizujemy projekt pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz usług typu e-zdrowie w MEDI-system Sp. z o. o.”
Projekt MEDI-system (wcześniejsza nazwa spółki) dotyczy cyfryzacji naszych placówek leczniczych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych w Umowie z NFZ.

Link do portalu dla Pacjenta tutaj.

PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest budowa systemu informatycznego wspierającego działania medyczne i objęcie nim wszystkich placówek Spółki zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

CELE PROJEKTU

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych – wdrożenie elektronicznych usług w zakresie e-zdrowie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Realizacja inwestycji pozwoli na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udostępnienie usług typu e-zdrowie:

e-Rejestracja,
e-Powiadomienia,
e-Wyniki/e-Dokumentacja,
e- Kontrahent,
e-Konsultacje,
e-Wywiad,
e-Recepty,
e-Płatności
e-Skierowanie,
portal Szpitala Pacjenta i Lekarza
Jednym z głównych założeń projektu jest ograniczenie papierowego obiegu dokumentów oraz włączenie do procesów posługiwania się informacją w postaci elektronicznej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 498 930,89 PLN
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 963 613,42 PLN