Strona Główna / aktualnosci / Profesjonalny dom opieki w czasie pandemii

Profesjonalny dom opieki w czasie pandemii

Jak powinien funkcjonować profesjonalny Dom opieki w dobie pandemii

Stan epidemiczny utrzymuje się w Polsce od ponad roku i wszystko wskazuje na to, że koronawirus pozostanie z nami niestety na dłużej. Co prawda w wielu krajach rozpoczęły się szczepienia, jednak wszyscy wiemy, że do zbudowania zbiorowej odporności daleka droga. Z zebranych statystyk ogólnoświatowych wiemy, że koronawirus stanowi szczególne zagrożenie dla osób starszych, osłabionych, cierpiących na choroby przewlekłe, z wielochorobowością.

Większość mieszkańców Domów opieki Grupy ORPEA znajduje się w tej grupie ryzyka. Właśnie dlatego szybko wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki ostrożności, aby chronić naszych seniorów i zapobiec wprowadzeniu wirusa SARS-CoV2 do placówki. Od samego początku pandemii zachowujemy daleko posuniętą czujność. Cały czas ze szczególną uwagą śledzimy wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Do wytycznych tych instytucji dodaliśmy dodatkowe, własne środki w celu zwiększenia komfortu, a przede wszystkim bezpieczeństwa wszystkich naszych mieszkańców i personelu.

Obejrzyj film

Szukasz Domu opieki, gdzie Twój bliski będzie się czuł komfortowo i bezpiecznie? Skontaktuj się z nami: www.orpea.pl

Procedury

 • Jeszcze przed wystąpieniem epidemii koronawirusa stale podnosiliśmy wiedzę zespołu pielęgniarsko-opiekuńczego, sprawującego opiekę nad mieszkańcami, co koordynuje od kilku lat Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Przed wystąpieniem pierwszego przypadku zakażenia COVID-19 w Polsce, w ORPEA Polska został powołany Sztab kryzysowy, który pozostaje w ścisłym, codziennym kontakcie ze sztabem kryzysowym w siedzibie głównej Grupy ORPEA we Francji.
 • Sporządziliśmy procedury wewnętrzne w zakresie ochrony przed epidemicznym ryzykiem wystąpienia COVID-19, a także zasady postępowania gdyby przypadek zakażenia koronawirusem pojawił się w naszym Domu. Pierwsze procedury w tym zakresie powstały 3 marca 2020 r., a pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce został stwierdzony dzień później.
 • Niezwłocznie po wprowadzeniu procedur przeprowadzamy szkolenia dla personelu w celu szczegółowego objaśnienia zapisów i postępowania w zakresie prewencji zakażeń.

Bezpieczeństwo

 • Wydzieliliśmy strefy o ograniczonym dostępie, w których kwaterowani są nowo przyjmowani mieszkańcy, jak
  i Ci powracający ze szpitala. Dzięki temu, możemy identyfikować osoby z potencjalnymi objawami infekcji już w pierwszych dniach pobytu.
 • Zadbaliśmy o wyposażenie naszych Rezydencji w płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni płaskich; maty dezynfekujące obuwie, a wszelkie dostarczane paczki i przesyłki podlegają obowiązkowej kwarantannie
 • Wyposażyliśmy personel w środki ochrony indywidualnej oraz przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zasad ich używania, wprowadziliśmy codzienne pomiary temperatury ciała. Prowadzimy rejestr wejść i wyjść zarówno dla personelu, jak i podwykonawców zewnętrznych.
 • Do Domu opieki zakupiliśmy dodatkowe środki ochrony osobistej dla personelu, sprawującego opiekę nad mieszkańcem podejrzanym o zakażenie SARS CoV-2.
 • Wdrożyliśmy wszystkie zalecenia rekomendowane prze Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia
  i inne instytucje zewnętrzne.

NOWE BEZPIECZNE ZASADY PRZYJĘĆ

W celu minimalizacji ryzyka wprowadzenia wirusa SARS-CoV2 do naszego Domu opieki, stosujemy NOWE BEZPIECZNE ZASADY PRZYJĘĆ. U nowo przyjmowanych pacjentów, powracających ze szpitala lub przyjmowanych z innych placówek opieki długoterminowej, każdorazowo wykonujemy badanie w kierunku COVID-19.

Szczegółowe zasady przyjęć są zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.//orpea.pl/aktualnosci/zasady-przyjec-podczas-pandemii

Personel

Pandemia potwierdziła, jak ważne jest, by Dom opieki zapewniał mieszkańcom opiekę medyczną. W naszych Domach opieki  pracują na stałe lekarze interniści oraz współpracują z nami lekarze różnych specjalności, którzy na bieżąco monitorują stan zdrowia podopiecznych. Zespół rehabilitantów zapewnia indywidualne i grupowe usprawnianie, jak również indywidualne programy rehabilitacyjne – ortopedyczne i neurologiczne – z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjnego, jak również rehabilitację po Covid-19. Nasi terapeuci i psycholodzy prowadzą zajęcia indywidualne i rozmowy, których celem jest złagodzenie napięcia i lęku. Wielu mieszkańców potrzebuje pomocy i wyjaśnienia obecnej sytuacji. Różnorodne formy terapii zajęciowej dają przynoszą bardzo dobre efekty w minimalizowaniu objawów depresji, ale przede wszystkim dają mieszkańcom wiele radości i pozytywnych emocji.

Kontakt z rodziną

Głównym problemem, który doskwiera mieszkańcom jest tęsknota – czyli właśnie ograniczenie odwiedzin, dlatego nasi terapeuci i psycholodzy przywiązują szczególną uwagę do umożliwienia komunikacji z rodzinami. Natychmiast po zaleconym i koniecznym wstrzymaniu odwiedzin, uruchomiliśmy różne kanały kontaktu by umożliwić rodzinom i naszym mieszkańcom rozmowy telefoniczne/wideo przez dedykowane wyłącznie do tego celu numery telefonów, spotkania przez komunikatory internetowe (Skype, WhatsApp) oraz cieszące się ogromną popularnością spotkania „przez szybę”.

Dlaczego w domu opieki, szczególnie w czasie pandemii, potrzebne są procedury i stała obecność lekarza i personelu medycznego, ale też psychologa i terapeutów, jak należy dbać o bezpieczeństwo personelu i mieszkańców, jak wspierać podopiecznych w czasie rozłąki z rodziną? Na te i inne ważne pytania odpowiadały w audycji Dr Silesia dyrektor Domu opieki HONORATA w Chorzowie Agnieszka Relidzyńska oraz doktor-koordynator medyczny Joanna Wekstyl-Marcinkowska.

Link do programu kliknij tutaj