Strona Główna / aktualnosci / Odwiedziny w ogrodzie Domu opieki

Odwiedziny w ogrodzie Domu opieki

Wznowienie odwiedzin w Domach opieki ORPEA Polska

W trosce o dobrostan i samopoczucie mieszkańców naszych Domów, a także zdając sobie sprawę jak trudna dla naszych podopiecznych i ich rodzin jest długotrwała społeczna izolacja, postanowiliśmy wznowić możliwość odwiedzin. Będę się one odbywały z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa w dedykowanej, specjalnie przygotowanej strefie spotkań lub w ogrodzie. Tym samym poszerzamy wdrożone wcześniej formy kontaktu z bliskimi: rozmowy telefoniczne, spotkania wideo, spotkania przez szybę, odwiedziny z podnośnika.

„Zdajemy sobie sprawę, że niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem – szczególnie groźnym dla osób starszych – nie minęło. Jesteśmy jednak przekonani, że spotkania odbywające się w najwyższym reżimie sanitarnym będą bezpieczne i że uda nam się pogodzić ostrożność w zakresie przestrzegania środków sanitarnych ze wzmocnieniem więzi rodzinnych” – mówi Iwona Cabaj-Wiater, Dyrektor Medyczna ORPEA Polska.

ZASADY ODWIEDZIN

Wizyty odbywają się na prośbę mieszkańca lub wielodyscyplinarnego zespołu naszego Domu, po dokonaniu oceny zarówno korzyści, jak i zagrożeń związanych z wizytą (dotyczy mieszkańców, którzy nie mogą samodzielnie wyrazić swej woli). Czas trwania wizyty wynosi maksymalnie 30 minut, a w spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby pełnoletnie z rodziny. Odwiedziny przebiegają według ściśle określonego harmonogramu, by każdy z mieszkańców, którego stan zdrowia na to pozwala, mógł zobaczyć się z bliskimi oraz by pomiędzy kolejnymi spotkaniami można było zastosować obowiązujące procedury sanitarne, wykluczające ryzyko łańcucha zakażeń (dezynfekcja, wietrzenie pomieszczenia, etc.).

Podczas odwiedzin stosujemy środki bezpieczeństwa:

  • Pomiar temperatury w wejściu/w śluzie (pozwolenie na wejście tylko wtedy, gdy temperatura nie przekracza 38°C)
  • Dezynfekcja rąk przeprowadzana przynajmniej dwa razy: przed wizytą i po wizycie oraz zawsze, gdy jest to potrzebne
  • Wyposażenie w wymagane środki ochronne osoby odwiedzającej: maska chirurgiczna udostępniona przez Dom opieki dezynfekcja obuwia
  • Przestrzeganie określonej ścieżki odwiedzin, aby ograniczyć kontakty z innymi mieszkańcami/pacjentami i z personelem
  • Stosowanie zachowań prewencyjnych i zasad dystansowania fizycznego (minimalna odległość: 2 m od innej osoby, niedozwolone podawanie rąk czy przytulanie)
  • Przestrzeganie dodatkowych zaleceń, które może przekazać wskazany pracownik, towarzyszący mieszkańcowi.

„Bardzo liczymy na to, że rodziny naszych podopiecznych będą przestrzegały zasad bezpieczeństwa podczas odwiedzin. Tylko przy pełnym zrozumieniu i współpracy możemy bowiem zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i nie narazić się wzajemnie na ryzyko zarażenia” – dodaje Dyrektor Medyczna.

Galeria